Alphen op één Lijn

Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine (SSGL) is een Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband (GES). Hierin werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijns zorgverleners samen om u te voorzien van de best mogelijke zorg. Dat noemen we multidisciplinaire zorg.

Deze samenwerking heeft veel voordelen voor onze patiënten. Het betekent bijvoorbeeld dat patiënten met een chronische aandoening niet langer bij verschillende zorgverleners steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen. Binnen een GES delen de zorgverleners de patiëntgegevens in één computerprogramma en bespreken met regelmaat de voortgang. Er ontstaat een gezamenlijk behandelplan, op maat gesneden voor iedere patiënt.

alphen op een lijnAls GES werken we ook samen met vier andere GES’en binnen Alphen Op Eén Lijn (AOEL). Dit samenwerkingsverband is in het leven geroepen om elkaar te ondersteunen bij het uitvoeren van de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een chronische aandoening.

We maken gebruik van dezelfde zorgprogramma’s. Dat zijn programma’s waarin de werkafspraken over de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn vastgelegd. Dat zorgt er voor dat alle patiënten overal dezelfde zorg krijgen. Daarnaast werken we samen aan ICT-oplossingen waarmee we u in de toekomst eenvoudiger en sneller kunnen helpen. Ook het gezondheidsmagazine BETER is binnen dit samenwerkingsverband tot stand gekomen.

Vanuit AOEL werken we ook samen met andere zorgaanbieders, de gemeente en zorgverzekeraar(s).

Kortom AOEL ondersteunt daar waar nodig de aangesloten eerstelijns zorgverleners om te komen tot een effectief samenwerkende organisatie waarin de patiënt centraal staat.

Website AOEL

Vaak gestelde vragen

1. Wie nemen deel aan AOEL?

 • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg
 • SSEP: Stichting Samenwerkende Eerstelijn Prelude
 • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
 • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
 • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn

Naast de samenwerkende apotheken Rijn en Gouwe en de Stichting Alphense Fysiotherapeuten welke vallen onder bovenstaande samenwerkingsverbanden wordt samengewerkt met diverse andere zorgverleners. Klik hier om te zien om welke zorgverleners het gaat.

2. Met wie werkt AOEL samen?

Samenwerking in groter verband
AOEL vertegenwoordigt haar leden bij verschillende instanties. Er is overleg met de gemeente, de verzekeraars en verschillende kennisorganisaties. Daarnaast zijn we in gesprek met de thuiszorg, GGZ en Tom in de Buurt. Natuurlijk wordt er ook overlegd en samengewerkt met de tweedelijnszorg, met name het Alrijne Ziekenhuis en Rivierduinen.

3. Wat is eerstelijnszorg?

Eerstelijnszorg is de zorg waar u direct toegang toe heeft, zonder verwijzing. Onder eerstelijnszorg vallen de:

 • huisarts
 • apotheker
 • fysiotherapeut
 • diëtist
 • thuiszorg (wel indicatie nodig)
 • tandarts
 • maatschappelijk werker
 • oefentherapeut

4. Wat is een zorgprogramma?

Zorgprogramma’s voor een eenduidige behandeling
Patiënten met een chronische aandoening zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen hun zorgverleners. Het delen van informatie en expertise en het onderling afstemmen van de verschillende behandelstappen kunnen het leven van een patiënt een stuk makkelijker maken.

AOEL gebruikt daarom zorgprogramma’s bedacht door Knooppunt Ketenzorg, waarin de werkafspraken rond de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn vastgelegd. Op dit moment zijn er zorgprogramma’s voor:

 • Diabetes Mellitus type 2
 • COPD
 • Hart- en vaatziekten (ook wel CVRM genoemd)
 • Astma
 • Angst- en Stemmingsstoornissen
 • Hartfalen
 • Complexe ouderenzorg

Niet alle zorgprogramma’s worden nu al door alle GES’en uitgevoerd. Sommige programma’s worden in de loop van de tijd uitgerold. Een zorgprogramma is altijd gebaseerd op de zorgstandaarden van de eigen beroepsgroep en wensen van de patiënt. AOEL biedt deze multidisciplinaire zorg aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s). Hier leest u meer over de zorgprogramma’s van AOEL.

Zorgprogramma's AOEL  Zorgprogramma's Knooppunt Ketenzorg

5. Wat kan een patiënt zelf bijdragen aan goede zorg?

Zelfmanagement is de manier waarop een patiënt zelf bijdraagt aan de zorg voor zijn ziekte. Het is een belangrijke factor bij het omgaan met een chronische aandoening. Patiënten met diabetes type 2, COPD en hart- en vaataandoeningen kunnen met hun leefpatroon een grote invloed uitoefenen op het verloop van de aandoening. Daarom organiseert AOEL binnen een aantal zorgprogramma’s cursussen.

Bijvoorbeeld de PRISMA-cursus. PRISMA staat voor ‘PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie’.  Het is een voorlichtingsprogramma dat patiënten ondersteunt in hun kennis over hun aandoening en het zelf bijdragen aan effectieve zorg. Op dit moment zijn er PRISMA-cursussen voor Diabetes Mellitus type 2 patiënten en patiënten met hart- en vaataandoeningen.

Voor mensen met COPD is er het DISCO-voorlichtingsprogramma, DISCO staat voor: Dynamische Interdisciplinaire Selfmanagement COPD educatie.

Heeft u interesse in één van deze cursussen, valt u onder één van bovenstaande doelgroepen en wordt u behandeld door een huisarts die is aangesloten bij AOEL, geef u dan op voor één van deze cursussen. Overleg hierover met uw behandelend huisarts of praktijkondersteuner.

Aanmelden voor een cursus

6. Wat is een Multi Disciplinair overleg (MDO)?

Het MDO is bedoeld voor patiënten met een chronische aandoening. In een MDO kunt u samen met uw verschillende zorgverleners praten over uw gezondheidssituatie en behandelplan. Uw huisarts en praktijkondersteuner en - indien nodig of wenselijk - de apotheker, fysiotherapeut en diëtiste zijn bij dit overleg aanwezig. Het overleg is bedoeld om samen met u te onderzoeken of er iets in uw behandeling veranderd of aangepast kan worden en u te helpen uw gezondheidsdoelen te halen. Heeft u interesse in een MDO of wilt u hier meer over weten bespreek dit dan met uw huisarts of praktijkondersteuner. 

7. Wat doen cliëntenpanels?

Door het luisteren naar ervaringen en wensen van patiënten krijgen zorgverleners een beter beeld van wat er nodig is. Als lid van een cliëntenpanel oefent u dus invloed uit op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Een cliëntenpanel komt een aantal keer per jaar bijeen voor overleg. Zij discussiëren over een vraag of een stelling. Dat kan gaan over de informatie die patiënten ontvangen, de voorzieningen, de kwaliteit van de zorg, de samenwerking enzovoort. Zo verbeteren we het beleid van de GES. Heeft u ook interesse om deel te nemen aan een cliëntenpanel meldt u dan aan bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wilt u meer weten over deze nieuwe wet klik dan hier.

9. Magazine BETER

BETER magazine is een digitale en gedrukte uitgave van AOEL, waarin u meer kunt lezen over ziekte en gezondheid en wat Alphen op één Lijn u allemaal te bieden heeft.

Bekijk laatste editie  Archief

 SSG Lupine

Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn

AOEL logo email

SSG Lupine is onderdeel van Alphen op één Lijn.