Snel naar...

Uw farmaceutisch dossier en medicatie

Uw farmaceutisch dossier

De apotheek registreert al uw medicijnen en medicijngebruik. Ook worden eventuele bijzonderheden zoals allergieën geregistreerd. Dit alles wordt vastgelegd in uw persoonlijk farmaceutisch dossier. Samen met u controleren wij regelmatig of de daarin opgenomen gegevens nog juist zijn.

Medicatieoverzicht

Op het medicatieoverzicht staan alle belangrijke gegevens uit uw farmaceutisch dossier. Dit overzicht kunt u gebruiken als u bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener zoals fysiotherapeut of specialist gaat. In de apotheek kunnen ze dit overzicht aan u verstrekken. Heeft u dit overzicht nodig voor iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, dan hebben wij in het kader van de privacywetgeving schriftelijke toestemming nodig van deze persoon. Ook als het om een kind ouder dan 12 jaar gaat geldt deze regel.

Medicatiebewaking

De apotheek controleert bij iedere uitgifte of u de voorgeschreven medicijnen samen met uw eventuele andere medicijnen kunt gebruiken. Deze medicatiebewaking voert de apotheek altijd bij ieder recept uit. Hierdoor zorgt de apotheek dat u uw medicijnen, zelfzorg- en hulpmiddelen veilig kunt gebruiken. De apotheek zorgt ervoor dat u op het juiste moment het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm en juiste dosering verstrekt krijgt. Indien u zelfzorgmiddelen gebruikt die u in de drogist koopt, geef dit dan door aan uw apotheek.

Medicatiebegeleiding

Eerste uitgifte: uitleg en informatie

Als u een medicijn voor het eerst gaat gebruiken geeft de apotheek u extra uitleg over de werking, de belangrijkste bijwerkingen, eventuele bijzonderheden en het tijdstip van innemen. Bij chronisch medicijngebruik bespreekt de apotheek met u uw farmaceutisch behandelplan, uw afspraken met de praktijkondersteuner en het doel van uw medicijngebruik. Ook legt de apotheek het eventueel gebruik van hulpmiddelen, zoals inhalatieapparaatjes of bloedglucosemeter, uit.

Tweede uitgifte: vragenlijst en herhaalservice

Als u voor de tweede keer komt met een recept voor uw medicijnen, bespreekt de apotheek uw ervaringen met uw medicijnen. De apotheek doet dit aan de hand van een eerder aan u verstrekte vragenlijst. Bovendien kijkt de apotheek samen met u of u het gemakkelijk vindt om uw medicijnen automatisch iedere drie maanden geleverd te krijgen (onze gratis herhaalservice).

Begeleiding chronisch medicijngebruik: medicijncheck

Bij vervolguitgiften kijkt de apotheek samen met u naar uw medicijngebruik en eventuele veranderingen daarin. Minimaal één keer per jaar kijkt de apotheker uitgebreid naar uw medicijngebruik. De apotheker raadpleegt dan uw gehele dossier en kijkt of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Als dit zo is nodigt de apotheek u uit voor een medicijncheck. De apotheker neemt uw medicijngebruik, de verbeteringen en uw eventuele vragen hierover met u door. Vervolgens bespreekt de apotheker dit met uw huisarts en zo nodig wordt uw medicijngebruik aangepast. Dit wordt dan vervolgens door de apotheker of huisarts met u besproken.

Persoonlijk gesprek met de apotheker

Voor al uw vragen over uw medicijnen en medicijngebruik kunt u in uw apotheek terecht. Vragen zoals wat te doen tijdens zwangerschap, ramadan, of wat u moet doen als u op reis gaat. Het kan ook zijn dat u de apotheker persoonlijk wilt spreken. Het is aan te bevelen om hiervoor een aparte afspraak te maken. Wilt u een afspraak maken, klik dan hier.

 SSG Lupine

Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn

AOEL logo email

SSG Lupine is onderdeel van Alphen op één Lijn.