Snel naar...

Medicatierol

De medicatierol

toshorolVoor elk moment de juiste geneesmiddelen bij elkaar. Geneesmiddelen die op een bepaalde tijd worden ingenomen, zijn samen verpakt in kleine zakjes. Deze zakjes zitten op de juiste volgorde aan elkaar op een rol in een doos. Voor elke innametijd is een apart zakje en soms zelfs twee zakjes. Bij elk innametijdstip wordt een zakje afgescheurd.

Op elk zakje staat voor wie het is, wat erin zit en de dag en het tijdstip waarop het wordt ingenomen.

Is het iets voor u en hoe zit het met de vergoeding?

De meeste zorgverzekeraars zien de voordelen van dit systeem. Daarom wordt door de zorgverzekeraars het gebruik van de medicatierol vergoed, mits u voldoet aan de juiste criteria en uw huisarts ook akkoord gaat met het gebruik van de zakjes. De criteria zijn:

 • slechtziend of slechte handfunctie
 • niet in staat geneesmiddelen zelfstandig te gebruiken
 • geen begrip medicijnschema en coördinatie hiervan

Extra zorgvuldigheid

Voordat de eerste rol wordt gemaakt kijken uw huisarts en apotheker de medicatie nog een keer na. De huisarts geeft een recept voor al uw geneesmiddelen. Geneesmiddelen die niet in de zakjes kunnen, zoals oogdruppels en zetpillen, worden door de apotheek apart bijgeleverd. Hier is een apart recept voor nodig.

Herhaalrecepten worden voor u verzorgd

Uw apotheek stuurt elke drie maanden het overzicht van uw medicijnen naar uw huisarts. Uw huisarts controleert dit en schrijft een nieuw recept uit.

Medicatieoverzicht

Dit is op aanvraag verkrijgbaar

Voordelen van geneesmiddelen op een rol

 • Minder kans op fouten.
  De medicijnen worden machinaal verpakt en daarna nog gecontroleerd. De kans op fouten is daardoor nihil.
 • Gemak
  Geen losse doosjes en twijfel over de inname van uw medicijnen. Per innamemoment zitten alle medicijnen in het zakje. Bovendien zijn de zakjes gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.
 • Goed controleerbaar
  Er is geen twijfel meer of u uw medicijnen al heeft ingenomen. Door het volgende zakje op de rol te bekijken, ziet u direct of u uw medicijnen al ingenomen heeft of dit nog moet doen.
 • Bevordert therapietrouw
  Het is voor u gemakkelijk om uw medicijnen op het juiste moment en in de juiste dosering in te nemen.

Voor vragen kunt u terecht bij uw eigen apotheek.

 SSG Lupine

Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn

AOEL logo email

SSG Lupine is onderdeel van Alphen op één Lijn.