Hulp in de regio

Cliëntenpanel SSGL

Cliëntenpanel SSGL

Cliëntenpanel SSGL (Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine)

Uw mening telt!

De zorgverleners binnen SSGL vinden contacten met cliënten en de mening van cliënten belangrijk. Uw ervaringen en wensen over bepaalde zaken zijn belangrijk voor het leveren van goede zorg. Daarom is er binnen het gezondheidscentrum Lupine een digitaal cliëntenpanel. Onder cliënten vallen alle patiënten van huisartsenpraktijk Lupine.

SSGL kan zich voorstellen dat u vragen heeft over het hoe en waarom van zo’n panel en wat er precies van de leden van een cliëntenpanel verwacht wordt. Daarom hieronder een toelichting over het cliëntenpanel.

Waarom een cliëntenpanel?

Door deel te nemen aan het digitale cliëntenpanel kunt u uw mening geven over stellingen of antwoorden geven op vragen die u minimaal twee keer per jaar per e-mail krijgt toegestuurd. Zo kunt u mede invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening binnen gezondheidscentrum Lupine.

Hoe werkt een cliëntenpanel?

Aan de panelleden wordt een korte vragenlijst of stelling voorgelegd over een veelvoud van onderwerpen. Dit kan de kwaliteit van zorg betreffen, de samenwerking, de informatie, bepaalde voorzieningen, patiëntveiligheid e.d. De reacties worden meegenomen in het beleid van gezondheidscentrum Lupine.

Bescherming van uw gegevens

Indien u deelneemt aan dit digitale cliëntenpanel worden uw persoonlijke gegevens uiteraard beschermd. Wij vragen van u uw naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. De door u verstrekte informatie wordt door gezondheidscentrum Lupine opgeslagen en beheerd. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening en niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw gegevens altijd laten wijzigen of laten verwijderen uit het bestand.

Meer informatie over SSGL

Onder SSGL vallen de huisartsen van huisartsenpraktijk Lupine, fysiotherapiepraktijk Fysio Alphen, samenwerkende apotheken, diëtisten van de Voediëtist en Vodiservice en Rondom podotherapie.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of praktijkverpleegkundige. Wilt u zich ook aanmelden voor dit cliëntenpanel dan staat hieronder hoe u dit kunt doen.

Meld u aan voor het cliëntenpanel

Algemeen

Apotheken

Dementie

Diëtiste

Fysiotherapie

Geestelijke Gezondheidszorg

Huid en haar

Huisartsenpost

Kinderen

Slechtziendheid

  • Hulpmiddelen bij slechtziendheid
    Bartiméus voor jong en oud, blind of slechtziend.Wij ondersteunen op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Of het nu gaat om een persoonlijk advies, een geschikt hulpmiddel, zelfstandigheid, een opleiding, het zoeken naar een baan of aanpassing in huis; Bartiméus ziet mogelijkheden!

Kinderfysiotherapie

Logopedie

Mensendieck- en Cesartherapie

Ouderenzorg

  • Ouderenzorg Rijnland
    Binnen de huisartsgeneeskunde bestaat behoefte de ouderenzorg beter af te stemmen op de huidige visie zoals onder andere geformuleerd door de LHV en NHG.

Podotherapie

Psychologen

Thuiszorg

Verloskunde

Verslavingszorg

Ziekenhuizen

 SSG Lupine

Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn

AOEL logo email

SSG Lupine is onderdeel van Alphen op één Lijn.